Mennesker på flukt

Verdens flyktningdag – støtt enslige mindreårige på flukt!

20.juni markeres verdens flyktningdag til støtte for mennesker som er tvunget på flukt. En særlig sårbar gruppe blant disse er enslige mindreårige. Helt alene, uten nære omsorgspersoner og med en usikker framtid lever de under svært vanskelig forhold i måneder og år. I denne perioden er det viktig med ulike aktiviteter som kan fylle hverdagen med noe meningsfullt.

Read more

-Vi vil ruste dem for en fremtid

De underviser online hver uke, for å styrke to unge norsk-afghanske ungdommer i en flyktningleir i Hellas. Merete Lien Utaker og Britt Karin Kippersund er lærere på Østerås ungdomsskole, i blant annet engelsk, samfunnsfag, KRLE og norsk. Shohreh Ahamadiian underviser i matematikk og naturfag på Apalløkka skole. I tillegg til elevene i Oslo og Bærum, har de to elever i Hellas, som de underviser på frivillig basis.

Read more

Møt Shereen – frivillig og beboer i flyktningleiren Skaramangas

”Jeg har lært mye ved å være frivillig. Engelskferdighetene mine har skutt i været og jeg underviser faktisk noen engelskklasser. Det var faktisk drømmen min som barn å bli lærer, og nå er jeg en.” – Shereen, frivillig og beboer i flyktningleiren Skaramangas

Read more

Asylsøkere rammes av ny avgjørelse fra Ministry of Migration Policy (MoMP)

“…Fokus på myndiggjøring, oppmuntring og vurdering av språk og kompetanse for å gjøre mennesker mer selvstendige og selvhjulpne er viktigere enn noen sinne.” – Sumita Shah & Cicilie Bråten-Lindblad

Read more

Den internasjonale kvinnedagen – Vi hyller styrken og utholdenheten til kvinner på flukt

I dag er det den internasjonale kvinnedagen. På denne dagen er det vanlig at vi setter søkelys på kvinner som i dag kjemper for full likestilling og for trygghet. I tillegg feirer vi kvinner som viser styrke og mot – i samfunnet generelt, og i livet rundt oss. Det er i denne ånden at jeg har lyst til å presentere to utrolige kvinner som jeg er blitt kjent med i mitt arbeid som frivillig i Dråpen i Havet i Hellas. I dag er vi venner. Selv om disse to kvinnene har forskjellige bakgrunner og livshistorier, har de noe felles: begge har risikert døden for å komme til Europa, desperate etter å finne et bedre liv for seg selv og sine familier. Men, fordi de kom til Hellas etter at EUs beryktede avtale med Tyrkia hadde trådt i kraft i mars 2016, ble begge sittende fast der, i Hellas, hvor de ble tvunget til å leve under farlige, utrygge og uverdige forhold.

Read more