Nyheter og historier fra felt

Dråpen i Havet har behov for en frivillig regnskapsmedarbeider

Vi ønsker å komme i kontakt med en regnskapskyndig person som har anledning til å komme på vårt kontor på Skøyen 1-2 dager i uken og bidra på frivillig basis.

Frivillige regnskapsmedarbeider

Eksempler på noen av oppgavene vi trenger hjelp til:

* Føre regnskap for organisasjonen

* Kontering av bilag

* Utbetalinger

* Bistå i forbindelse med årsoppgjør

* Utarbeide økonomi- og regnskapsrelaterte rapporter

 

Følgende bakgrunn og kompetanse er ønskelig

* Høyskoleutdannelse innen økonomi/regnskap. Evt. manglende utdannelse kan kompenseres ved relevant erfaring.

* Fordel med erfaring fra fundraising og sponsorsøknader

* God kjennskap til bruk av ulike dataverktøy og regnskapsprogrammer.

* Utpreget serviceinnstilling

* Erfaring fra problemløsning

Dersom du har relevant erfaring og kapasitet, og kan tenke deg å bidra som frivillig regnskapsmedarbeider, send oss snarest din CV sammen med en kort søknad til birgit@drapenihavet.no.

Merk søknaden ”regnskapsmedarbeider”.

Post a comment