Nyheter og historier fra felt

Våre tredje sponsor er Aktive Fredreiser

Aktive Fredsreiser tar i ett tak og blir med å støtter årets viktigste dugnad. Dråpen i Havet har tidligere hatt et samarbeid med Aktive Fredsreiser. Dråpen i Havet setter stor pris på støtten fra Aktive Fredsreiser og ser frem mot videre samarbeid i fremtiden.

 Beskriv bedriften Aktive Fredsreiser

-Aktive Fredsreiser har som overordnet mål å fremme fredsskapende prosesser i samfunnet. Vi ønsker å fokusere på den enkeltes ansvar og muligheter til å bidra i disse prosessene på alle plan. Et av de viktigste redskapene på veien til å nå dette målet, er å arbeide for positiv holdningsskapning. Det gjør vi ved å sørge for at tusenvis av ungdommer hvert år deltar på reiser til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Her virker historien som et bakteppe for kunnskap om menneskerettighetene, det moderne Europa og dagens internasjonale konfliktbilde.

1 Hva er grunnen til at Aktive Fredsreiser har valgt å støtte ”vær en dråpe” aksjonen?

-Vi kom først i kontakt med Dråpen i Havet ved at en av våre ansatte deltok som frivillig på Chios i desember 2015 og februar 2016. Vi har også vært så heldige å få bruke Trude Jacobsen og Birgit Hjelmtvedt som tidsvitner på våre temakvelder i Berlin. På den måten trekker vi linjene fra Holocaust og andre verdenskrig til dagens konflikter.

Hva kan være årsak til at bedrifter bidrar til bistandsorganisasjoner som Dråpen i Havet?

-Aktive Fredsreiser er en ideell bedrift hvor alt overskudd går til fredsarbeid. Vi har i alle år støttet humanitære prosjekter. Først og fremst i Gambia. Vi støtter også en skole i Kambodsja.

Hvordan vil publikum, kunder og leverandører merke at dere har støttet Dråpeaksjonen?

-Vi vil gjerne markedsføre det gode arbeidet Dråpen i Havet  gjør. Våre kunder – skoleelevene – bidrar til å støtte Dråpen i Havet ved å reise med oss.

Post a comment