Nyheter og historier fra felt

Til Statsminister Erna Solberg

DET HASTER! HENT BARNA HJEM NÅ!

Underskriverne vil på det sterkeste oppfordre den norske regjeringen til å hente hjem de norske barna som lever under elendige forhold i interneringsleire i Syria, sammen med barnas mødre, slik FN tydelig har bedt oss om, og slik våre mest grunnleggende verdier om humanitet og menneskerettigheter krever av oss.

Både Redd Barna og Røde Kors har slått alarm om situasjonen for flere av de norske barna som lever som flyktninger etter krigen mot Den islamske staten. Flere av barna befinner seg i flyktningleiren al-Hol, nordøst i Syria. De humanitære forholdene i leiren er uholdbare. Mange er syke og skadde, og flere barn i leiren har dødd av underernæring og sykdom.

Det er uholdbart at barn i praksis straffes for handlinger foreldrene mistenkes for. Under FNs barnekonvensjon har vi en handlingsplikt. Disse barna befinner seg i en prekær situasjon. Hvis vi ikke handler raskt, risikerer vi at det første norske barnet dør. Den eneste akseptable løsningen er å hente barna til trygghet i Norge. I Norge står mange klare til å hjelpe barna, så de skal få de beste muligheter til et normalt og godt liv.

Spesielt i en så ekstrem situasjon vil det normalt ikke være forenlig med hensynet til barnets beste å skille barna fra mødrene. Barna kan allerede være traumatiserte, og må ikke utsettes for en så umenneskelig belastning som å gjøres foreldreløse. Det er derfor nødvendig å la mødrene komme tilbake til Norge sammen med barna.

Hvis de voksne har begått straffbare handlinger, må de selvsagt stilles til ansvar for dette, og det har man godt grunnlag for i norsk rett. Hvis mødrene ikke er i stand til å utøve forsvarlig omsorg, må en eventuell omsorgsovertakelse vurderes av de ansvarlige barnefaglige instansene i Norge, i tråd med hensynet til barnets beste.

Det er ikke alltid man i samtiden vet hvilke valg som vil definere oss som nasjon. Det er imidlertid lett å si at dette er ett av dem. Vi kan ikke godta at den norske staten skal svikte norske barn i nød. Dette kan ikke være det som skrives om oss i historiebøkene.

Norske myndigheter har forklart sin deltakelse i kampen mot den såkalte Islamske stat med at det var nødvendig for å forsvare sikkerhet og de prinsippene om humanitet og menneskerettigheter som terrororganisasjonen ønsket å knuse. Nå er det opp til oss å vise at vi tar disse verdiene på alvor. I møte med barns vergeløshet setter vi ikke hardhet, men omsorg. I møte med barns lidelse setter vi ikke urett, men menneskerettigheter. Vi vil innstendig be den norske staten opprettholde disse verdiene, ikke svikte dem.

Opporopet er signert av:

Amnesty v/generalsekretær John Peder Egenæs

Antirasistisk senter v/leder Rune Berglund Steen

Barnelegeforeningen v/leder Ketil Størdal

Den norske kirken v/leder kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum

Dråpen i Havet v/generalsekretær Trude Jacobsen

EAFO v/styreleder Daniel Dale Laabak

Foreningen av Tolvte Januar v/styreleder v/styreleder Evy Ellingvåg

Juss-Buss v/daglig leder Ida Tønnessen

Mennesker i Limbo v/styreleder Tor B. Jørgensen

NOAS v/politisk rådgiver Mona Reigstad Dabour

Norsk Folkehjep v/generalsekretær Henriette Killi Westhrin

PRESS – Redd Barna Ungdom v/leder Mina Vinje

Refugees Welcome Norway v/styreleder Jørn Erik Jenssen

RWALM v/Mona Bentzen

RIA v/Lene Høigård

SEIF v/leder Gerd Fleischer

Vergeforeningen Følgesvennen v/styreleder Hilde Krogh

Pressekontakt:

Amnesty v/generalsekretær John Peder Egenæs jegenes@amnesty.no Mobil 911 00 676

Antirasistisk senter v/leder Rune Berglund Steen rbs@antirasistisk-senter.no mobil 481 53 526

Barnelegeforeningen v/leder Ketil Størdal leder@barnelegeforeningen.no mobil 482 72 337

Den norske kirken v/leder kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum

kristin.gunleiksrud@kirkeakademiene.no mobil 957 56 575

Dråpen i Havet v/generalsekretær Trude Jacobsen trude@drapenihavet.no mobil 481 72 718

EAFO (Enslige asylsøkere og flyktningers organisasjon) v/styreleder Daniel Dale Laabak laabak@gmail.com mobil 466 66 066

Foreningen av Tolvte Januar v/styreleder v/styreleder Evy Ellingvåg evy.ellingvag@gmail.com mobil 479 54 889

Juss-Buss v/daglig leder Ida Tønnessen leder@jussbuss.no mobil 924 34 467

Mennesker i Limbo v/styreleder Tor B. Jørgensen

menneskerilimbo@gmail.com mobil 916 45 326

NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) v/generalsekretær Ann-Magrit Austenå

annmagrit.austena@noas.org mobil 95926448

Norsk Folkehjep v/generalsekretær Henriette Killi Westhrin henriettew@npaid.org mobil 940 09 950 (pressetelefon)

PRESS – Redd Barna Ungdom v/leder Mina Vinje mina@press.no mobil 984 33 700

Refugees Welcome Norway v/styreleder Jørn Erik Jenssen jorn@refugeeswelcome.no

RWALM (Refugees Welcome Norway Afghan Lives Matter) v/Mona Bentzen bentzenmona@gmail.com mobil 995 80 388

RIA (Rettferdighet i asylpolitikken) v/Lene Høigård lene.hoigard@gmail.com mobil 908 37 240

SEIF (Selvhjelp for innvandrere) v/leder Gerd Fleischer g.f@seif.no mobil 922 23 710

Vergeforeningen Følgesvennen v/styreleder Hilde Krogh hikro@online.no mobil 971 84 238