Nyheter og historier fra felt

Vårt samarbeid med det greske flyktningrådet, Greek Council for Refugees (GCR)

Dråpen i Havet er veldig glad for å ha innledet et samarbeid med det greske flyktningrådet, Greek Council for Refugees (GCR), om støtte til rettshjelp for asylsøkere på Lesvos.

Read more

Moria – en typisk dag i leiren

Dråpen i Havet er tilbake i Moria flyktningleir med aktiviteter for enslige mindreårige. Vår koordinator Magnus Svensson beskriver her et følelsesmessig sterkt møte med barna som har manglet aktiviteter å gå til i flere uker, og forteller at det nå er enda flere barn som deltar på våre aktiviteter enn tidligere.

Read more

Verdens flyktningdag – støtt enslige mindreårige på flukt!

20.juni markeres verdens flyktningdag til støtte for mennesker som er tvunget på flukt. En særlig sårbar gruppe blant disse er enslige mindreårige. Helt alene, uten nære omsorgspersoner og med en usikker framtid lever de under svært vanskelig forhold i måneder og år. I denne perioden er det viktig med ulike aktiviteter som kan fylle hverdagen med noe meningsfullt.

Read more

Endelig gjenåpner vi aktiviteter for enslige mindreårige i Moria

Tirsdag 9.juni, var vi tilbake med våre aktiviteter for enslige mindreårige i Moria leir. De siste tre månedene har ikke barna hatt mulighet til å forlate området, og de beskriver dette som en svært vanskelig tid uten tilgang til fritidsaktiviteter.

Read more

Strengere krav til frivillige organisasjoner

Fra og med mai i år stiller greske myndigheter strengere krav til alle organisasjoner som jobber med flyktninger og asylsøkere i Hellas.

Read more