Nyheter og historier fra felt

Hver eneste “dråpe” teller!

Dråpen i Havet er avhengig av støtte fra både private aktører og næringsliv for å kunne fortsette hjelpearbeidet i flyktningleirene i Hellas. Vi er svært takknemlige for alle bidrag, både små og store.

En av våre støttespillere er Go`e Bussa AS, en transportbedrift som har spesialisert seg for å kunne tilby en trygg og sikker transport for alle. De har 25 minibusser som er spesielt tilrettelagt for mennesker med ulike former for bevegelseshemninger og er spesialbygd for å frakte inntil 2 rullestoler i tillegg til 9 passasjerer som kan sitte i vanlige seter. Go`e Bussa as vektlegger service og kvalitet, både hos sjåfører og materiell, og setter alltid sikkerhet i høysetet.

Goe Bussa
 De setter store krav til sine sjåfører og anser det som meget viktig med ansatte som er selvstendige og som setter sin ære i å gjøre en god jobb. Deres dyktige stab av sjåfører har etter hvert opparbeidet seg stor kompetanse i å arbeide med og for mennesker med ulik bakgrunn. Å arbeide som sjåfør i Go`e Bussa as innebærer så mye mer enn å være en “vanlig” sjåfør. En skal være en dyktig yrkessjåfør, og i tillegg være en person som kan behandle mennesker på en riktig måte og møte kundene med åpenhet og respekt.

Sjåføren møter hver dag nye personer med ulike behov for hjelp og skal takle rollen som sjåfør og miljøskaper på samme tid. Ikke helt ulikt det våre frivillige opplever når de for eksempel distribuerer ut mat i flyktningleirene. Det krever gode menneskekunnskaper. 

Dråpen i Havet takker for støtten og for den viktige jobben dere gjør!

Les også om studentene i Sogn og Fjordane som gir overskuddet av VEKAO til Dråpen i Havet her!

Post a comment