Nyheter og historier fra felt

Årsrapport 2019

Les om hvordan vi styrket vårt arbeid for enslige mindreårige, etablerte oss på Samos og rekrutterte flere frivillige feltarbeidere med spisskompetanse. Takket være økte inntekter har vi hatt mulighet til å planlegge mer langsiktig.

I fjor kom det nesten 74 000 mennesker på flukt til Hellas. Den humanitære situasjonen i flyktningleiren på øyene forverret seg betraktelig i løpet av året. Vi har sett hvordan den greske lokalbefolkningen splittes i sitt syn på flyktningsituasjonen og hvordan greske myndigheter strides om løsninger og tiltak. Europa må ta en større del av ansvaret. I mellomtiden har vi gjort det vi kan for å bidra til et verdig liv for mennesker på flukt som befinner seg på Lesvos, Samos, Skaramagas i Athen og Nea Kavala i Nord-Hellas.

I løpet av 2019 endret vi aktivitetene våre i retning av mer psykososialt arbeid som uformell utdanning og ulike aktivitetstilbud. For eksempel startet vi opp aktiviteter for enslige mindreårige i Moria leir på Lesvos, og vi bygde et nytt Drop Centre i Nea Kavala. På slutten av året åpnet vi et tenåringssenter i Skaramagas. Vi utvidet også arbeidet vårt med en ny lokasjon og aktivitetssenter på Samos. Samtidig har vi fortsatt arbeidet med distribusjoner og våre Drop Shops.

I 2019 har over 650 feltarbeidere fra 38 land jobbet i felt. Med endrede aktivitetstilbud, har vi hatt et større behov for frivillige med spisskompetanse og mulighet til å bidra over lengre tid. For eksempel har vi rekruttert helsepersonell til Moria, håndverkere, lærere og yogainstruktører. Vi lanserte også Drop Field Training, en ny nettbasert opplæring, som har økt kompetansen blant våre frivillige.

Takket være våre private givere økte vi inntektene med over 66 prosent i fjor. Vi er svært takknemlige for alle bidrag, både faste innbetalinger, enkeltdonasjoner og bursdagsinnsamlinger på Facebook.

Inntektsøkning gir oss mulighet til å tenke mer langsiktig. Vi har styrket administrasjonen på kontoret og bidratt med kompensasjon til koordinatorer i felt slik at de kan være til stede over lengre tid og dermed bevare kontinuiteten i våre aktiviteter.

På kontoret og i Norge har frivillige og samarbeidspartnere vist et stort engasjement. Dette er vi svært takknemlige for. Med økte inntekter og utvikling av aktiviteter i felt, og med styrket kompetanse og kontinuitet, fortsetter vi å hjelpe mennesker på flukt – sammen.

Les årsrapporten og styrets årsberetning for 2019 her.