Nyheter og historier fra felt

Workshop med Dråpen i Havet og Det greske flyktningrådet (GCR)

Som en del av programmet Active Citizens Fund – Greece and the EEA Financial Mechanism 2014-2021, arrangerte Det greske flyktningrådet (Greek Council for Refugees – GCR) sammen med Dråpen i Havet en workshop i Athen torsdag 24.september.

Workshopen handlet om frivillig ledelse og engasjement, en så kalt “Train-the-trainer” workshop, og hvordan deltakerne kan utvikle sine ferdigheter på områdene frivillighet, samfunnsengasjement, politisk påvirkning og innsamling gjennom informasjonsinnhenting og bruk av ulike teknikker.

20 personer fra begge organisasjonene deltok på workshopen. Dråpen i Havet var representert med generalsekretær Trude Jacobsen og vår HR-koordinator i Oslo, sammen med prosjekt koordinator Hellas, koordinator for greske relasjoner, frivilligkoordinator på Lesvos, frivilligkoordinator i Skaramagas, internasjonal frivillig fra Nea Kavala og en frivillig beboer fra Skaramagas.

Dråpen i Havet innledet et samarbeid med Det greske flyktningrådet i juni 2020, og har bidratt økonomisk til deres nød-fond rettet mot de aller mest sårbare asylsøkerne på Lesvos, deriblant kvinner som reiser alene, enslige forsørgere, personer med funksjonshemming eller kroniske sykdommer, samt barn og enslige mindreårige.

Workshopen, som ble arrangert av Det greske flyktningrådet sammen med Dråpen i Havet, handlet om frivillig ledelse og engasjement. Foto: Dråpen i Havet


Oversiktsbilde over workshop og deltagere.

20 personer fra begge organisasjonene deltok på workshopen. Foto: Dråpen i Havet