Nyheter og historier fra felt

Dråpen i Havet gjenopptar arbeidet i flyktningleiren Nea Kavala

Denne sommeren måtte Dråpen i Havet midlertidig trekke seg ut av flyktningleiren Nea Kavala i Nord-Hellas, da det var pågående sikkerhetsmessige bekymringer. Vi har jobbet tett med myndighetene og andre ikke-statlige organisasjoner over sommeren for å overkomme problemene knyttet til sikkerhet. Det vil alltid være risikabelt å jobbe med mennesker som befinner seg i en sårbar situasjon, som har null visshet om hva fremtiden vil bringe. Nylig ble også 1000 innbyggere flyttet fra Moria flyktningleir på Lesvos, til Nea Kavala, og vi anså situasjonen såpass kritisk at vi ikke kunne ignorere all den ekstra hjelpen de kom til å trenge. Det befinner seg nå ca. 2000 beboere i leiren som lever under vanskelige forhold. Etter å ha utført en grundig risikovurdering, samt at vi tok med i betraktning at det er så mange som har behov for våre tjenester, gjorde at vi besluttet å gjenoppta vårt arbeid i flyktningleiren i løpet av oktober.

Av: Milli Cockroft, Recruitment Coordinator, Greece and Focal point Coordinator Nea Kavala.

 

Flyktningleiren har endret seg drastisk den siste tiden, og derfor vil ikke arbeidet vårt der foregå på samme måte som tidligere. Arbeidet vårt vil nå endres for å tilpasse seg den nye situasjonen i flyktningleiren, da det bor mange fler der enn tidligere, men vårt fokus er fortsatt på å tilby tjenester som kan hjelpe til med å forbedre deres livskvalitet.

 

Vårt nye koordinatorteam er i felt nå, og jobber for å kartlegge behov og legge en plan for hvordan vi skal sette opp videre drift i leiren. For å starte opp vårt arbeid i flyktningleiren trenger vi derfor frivillige til å bli med i teamet vårt fra midten av oktober. Kravene for å kunne være frivillig er at man må være over 25 år og ha mulighet til å bidra i minst 3 uker. Alle som har tidligere erfaring med å være frivillig i en flyktningleir og som har jobbet med mennesker som befinner seg i sårbare situasjoner oppfordres særlig til å melde seg som frivillig. Mer informasjon om å registrere seg som frivillig feltarbeider her.

Vi ønsker å takke innbyggerne i Nea Kavala for deres tålmodighet og forståelse, vi har savnet dere, og gleder oss veldig til å se dere igjen veldig snart!

For mer informasjon om vårt arbeid i Nea Kavala:

  • For henvendelser om å være frivillig feltarbeider: volunteer@drapenihavet.no
  • For mediahenvendelser: press@drapenihavet.no
  • For andre henvendelser: post@drapenihavet.no