Nyheter og historier fra felt

Hvorfor bli fastgiver i Dråpen i Havet?

Dråpen i Havet er den eneste gjenværende norske bistandsorganisasjonen som arbeider i flyktningleirer i Hellas. Vi avdekker humanitære behov, og bistår med å finne bærekraftige og verdige løsninger som forbedrer hverdagen for mennesker på flukt. Sammen gjør vi en forskjell!

Av: Vibeke Hoem, informasjonsmedarbeider i Dråpen i Havet

Utdanning i ventetiden gir barn fremtidshåp

Foto: Giulia Biosa

“Noe av det vanskeligste, i følge mennesker som lever under slike forhold, er usikkerheten og ventetiden. Mange har fått time til sitt første asylintervju i januar 2023. Dermed er livet satt på vent i fire år, for inntil asyl er innvilget er det vanskelig å etablere seg i et nytt land.” – Trude Jacobsen, Generalsekretær

Språkopplæring er en av aktivitetene det er størst etterspørsel etter i leirene. Å kunne forstå og å gjøre seg forstått, gjør hverdagen i Hellas veldig mye lettere. Samtidig er det med på å bidra til å skape mening i ventetiden for barn og voksne, og bidrar til å styrke deres fysiske så vel som psykososiale helse gjennom læring og utvikling.

Vi har ikke har tillatelse til å drive med formell utdanning i Hellas, men vi kan likevel drive uformell opplæring. For å sikre langsiktighet i læringen har vi utviklet egne Drop Curriculum, i engelsk og gresk for voksne og i matematikk og engelsk for barn.  Dette gir studentene en kontinuitet i opplæringen. Ved å tilby flere trinn som følger hverandre kan nye lærere fortsette der den forrige læreren slapp, uten at skiftet skal ha store negative virkninger for studentene.

Vi har hatt over 18.000 registrerte innom våre klasser i 2018. I Skaramagas har vi tilbudt 7 engelsk-klasser hver dag, og i Moria følger en barneklasse undervisningen daglig.

”For barna er dette dagens høydepunkt, og de stråler av forventning når de hentes for å dra til skolen. “Hurry the class starts, jalla jalla” høres det idet dørene åpner og barn, kvinner og menn haster seg gjennom de smale dørene til bakeriet. Når undervisningsdagen er over er det alltid en viss tristhet forbundet med at de skal tilbake til leiren.” – Glenn Andrè Richard, Head of Operations

Som fastgiver bidrar du til at vi kan fortsette dette viktige arbeidet med språkopplæring i ventetiden, men også andre viktige prosjekter som for eksempel verdig distribusjon via vår Drop Shop som Dråpen i Havet organiserer i flyktningleirene der vi arbeider. Vil du være med å gjøre en forskjell?

JA, jeg vil bli fastgiver!

Hva går pengene til?

Som fastgiver støtter du ikke bare ett spesifikt prosjekt, men bidrar til å støtte flere prosjekter, blant annet distribusjoner i flyktningleirene der vi arbeider. Vi bruker en stor del av inntektene til å dekke innkjøp av klær, vann, mat og utstyr til flyktningene lokalt. Dessuten gjør vi utbedringer i leirene slik at leveforholdene blir bedre. Alle våre feltarbeidere jobber frivillig og ulønnet, men for å kunne ha kontinuitet i arbeidet og sikre opplæring av de frivillige dekker vi også kostnader for et visst antall koordinatorer på destinasjonene.

Som fastgiver for kun 200,- i måneden er du med på å bidra til håp, læring og utvikling av ferdigheter, verdighet, bedre hygiene, sosiale møteplasser og meningsfulle aktiviteter for mennesker på flukt, i en hverdag som er preget av ventetid og uforutsigbarhet. Samtidig er du med på å gi oss forutsigbarhet og mulighet til å planlegge arbeidet fremover.

Dråpen i Havet er en liten og effektiv bistandsorganisasjon som har vi fokus på verdighet, bærekraftige og innovative løsninger som kan bidra til å gjøre en forskjell for mennesker på flukt. Flyktningenes behov er hele tiden styrende for hvilke aktiviteter vi tilbyr. Som en voksende bistandsorganisasjon som i stor grad er basert frivillighet har vi mulighet til å stadig være fleksibel, adaptere oss, komplimentere eksisterende tilbud og respondere raskt på behov som oppstår.

Vi er godkjent av innsamlingskontrollen, og du kan være trygg på at pengene kommer frem. Les mer om våre nøkkeltall her

Som fastgiver får du et velkomsbrev med informasjon om Dråpen i Havet sitt arbeid. Hver vår når regnskapstallene er klare, får du årsrapporten tilsendt på e-post. Ellers kan du melde deg opp som nyhetsbrevsmottaker her, og få jevnlige nyhetsbrev på e-post med oppdateringer fra vårt arbeid for mennesker på flukt i Hellas. Som fastgiver vil du samtidig motta invitasjoner til ulike arrangementer og kurs. Etter tre måneder som fastgiver har du stemmerett på årsmøtet som holdes på våren.

Dersom du oppgir personnummer ved registreringen vil det årlige giverbeløpet ditt bli innrapportert og trukket fra på skatten. Mer informasjon om dette her

Marith og Knut Søderholm Øien, fastgivere”Alle kan bli fastgivere, for eksempel ved å ofre 3 kopper kaffe pr. måned på kafé, og vite at pengene kommer til nytte for alle disse menneskene som trenger alt. Klær, sko, pledd, undervisning og omsorg. Det er enkelt og de fleste har råd til det.” – Marith og Knut Søderholm Øien, fastgivere

Les mer om vårt arbeid her