Nyheter og historier fra felt

Fra trainees til prosjektkoordinator og innsamlingsansvarlig i Dråpen i Havet

Miranda Ørke og Henry Edvardsen har begge vært trainees hos Dråpen i Havet. Nå er de begge en viktig del av Dråpen i Havet sin administrasjon i Oslo. Henry som innsamlingsansvarlig og Miranda som prosjektkoordinator. De har begge bachelor i utviklingsstudier. Henry med journalistikk som breddefag og påbygging i idrett, kultur og utviklingssamarbeid ved Norges Idrettshøgskole mens Miranda har master i Human Security. Vi har tatt en prat med dem om tiden som trainees, arbeidsoppgavene og hva det har betydd for dem.

 

Fortell litt om tiden som trainee og deres hovedarbeidsoppgaver?

Miranda Ørke

Miranda – Jeg var trainee hos Dråpen i Havet fra August 2017 til Januar 2018. Mine hovedansvarsoppgaver var å være Frivillig Koordinator. Det vil si at jeg behandlet frivillig søknader og drev med informasjon, oppfølging og veiledning til frivillige som skulle i felt med Dråpen. Ellers utførte jeg påfallende administrative oppgaver og assisterte i forskjellige prosjekter på kryss av avdelingene.

 

 

 

 

 

Henry – Jeg jobbet som trainee i perioden desember 2017 til juni 2018. Hovedarbeidsoppgaven vil jeg si var informasjon til og oppfølging av frivillige, samt å holde oversikt over hvordan frivilligsituasjonen så ut noen måneder frem i tid.

Henry Edvardsen

Hvilke erfaringer vil dere trekke frem?

Miranda – De viktigste erfaringene jeg tilegnet meg var først og fremst at jeg fikk kunnskap om hvordan en humanitær grasrots-organisasjon fungerer både på hovedkontor og i felt. En annen viktig erfaring var å innse at alle oppgavene som ble gjort av meg selv og andre, som kanskje ikke alltid virket like viktige, absolutt var viktige for at arbeidet organisasjonen gjør i Hellas skal gå rundt. Sist men ikke minst sitter jeg igjen med verdifull kompetanse som er ettertraktet i flere sektorer og som har og vil fortsette å hjelpe meg videre i karrieren.

Henry – At man må være klar for å gjøre litt av alt i en liten organisasjon, og at man lærer utrolig mye av å være i “ja-modus”. Selv fikk jeg jobbet med alt fra online-learning og frivillighetsledelse fra administrasjonen på Skøyen, til butikkbygging og båtankomster på Lesvos. 

Kan dere fortelle kort om stillingen deres i dag, og hva dere jobber med akkurat nå?

Miranda – Rollen som prosjekt koordinator involverer arbeid innenfor forskjellige prosjekter, men jeg jobber i all hovedsak med utvikling av frivillig håndtering system og frivillig opplæring. Dette innebærer alt fra testing av nett-plattformer og utvikling av manualer og nytt innhold til bruk i opplæring av frivillige. Jeg har mye samarbeid med andre i organisasjonen både her på kontoret, og med de i felt, samt samarbeidspartnere.

Henry – Det viktigste jeg gjør nå er å få i gang de faste innsamlingsprosjektene, noe som på sikt forhåpentligvis bidrar til at vi aktivt kan oppsøke privatpersoner og tidligere frivillige for å sikre stabil vekst i givermassen, men også verve nye, følge opp og beholde fastgivere gjennom å sikre at de mottar informasjon og takkebrev etc.

Hvorfor bør andre søke trainee stillingen hos Dråpen i Havet?

Miranda – Folk bør søke trainee stilling hos Dråpen da det er en stor læringsmulighet, og gir verdifull erfaring og kompetanse å ha med seg videre. Du får jobbe med en meningsfull sak, og du kommer til en organisasjon med mye bred kompetanse og som ønsker at du skal få bruke kompetansen du har, samt videreutvikle den. Alt dette i et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø.

Henry – Fordi du får “hands on”- erfaring i hvordan en liten humanitær organisasjon jobber, og du får jobbe sammen med mennesker som deler samfunnsengasjementet ditt. Hvis du i tillegg studerer utviklingsstudier eller andre relevante studier med tanke på en karriere i bistandsbransjen får du også relevante og varierte arbeidsoppgaver som gjør at du stiller veldig mye sterkere når du skal søke jobb etter studiene.

 

Ønsker du å lære mer om hvordan en liten humanitær bistandsorganisasjon arbeider? Er du opptatt av migrasjon og har et ønske om å arbeide med frivillige som støtter flyktninger i Hellas? Da anbefaler vi deg å søke en rolle hos oss som trainee. Mer informasjon finner du her