Dråpen i Havet inviterer alle som har arbeidet frivillig for organisasjonen til workshop.

Fokus gjennom workshopen vil være å dele erfaringer fra hjelpearbeidet med andre som har vært i samme situasjon. Vi vil også diskutere hvordan vi kan bruke denne erfaringen og engasjementet på veien videre.

Til å lede workshopen har vi fått med oss Vigdis Maria Tjørhom. Hun har lang erfaring som spesialist psyk sykepleier, sosionom og veileder/coach. Vigdis har gjennom flere år vært tilknyttet kriseteamet i Stavangerkommune, hun har tidligere vært fagleder på livskrisehjelpen på Stavanger legevakt, er fagperson og veileder for likemenn i LEVE (etterlatte etter selvmord), for å nevne noe. Debriefing og krisehåndtering er også noen av hennes kompetanseområder.

Ønsker du å være med på dette, ber vi deg om din påmelding innen fredag 2. september til birgit@drapenihavet.no. Merkes «workshop 6. september». Velkommen