Dråpen i Havet inviterer alle som har arbeidet frivillig for organisasjonen til workshop i Oslo. Fokus gjennom workshopen vil være å dele erfaringer fra hjelpearbeidet med andre som har vært i samme situasjon; hva et slikt arbeid gjør med hver enkelt, hvordan det er å komme tilbake til hverdagen og hvordan forholdet til folk rundt endres med tanke på holdninger og verdisyn. Vi vil også dele med hverandre hvordan vi kan bruke denne personlige erfaringen og engasjementet videre.

Samlingen holdes hos kognitiv terapeut Neeta Myrseth Parmar, Torggata 1 i Oslo, mandag 12. september fra kl 14.15 – 17.30. Påmelding sendes innen fredag 9. september merket ”Workshop Oslo 12. September” til birgit@drapenihavet.no