Om arrangementet

Siden 2015 har flere tusen nordmenn tilknyttet Dråpen i Havet, reist til Hellas for å bistå mennesker på flukt.
Gjennom frivillig feltarbeid har de blitt vitner til menneskelige lidelser og fortvilelse på nært hold. Dråpen i Havet har hørt en rekke eksempler på skjellsettende opplevelser, men også historier om nære møter mellom mennesker. Mange av de frivillige har fortalt at de har fått et nytt syn på verden etter oppholdet.

For å få en bedre oversikt over hvilke ringvirkninger frivillig feltarbeid kan ha, lanserer Dråpen i Havet rapporten «Hva skjer når de frivillige feltarbeiderne kommer hjem til Norge? – en analyse av ringvirkningene av frivillig feltarbeid i Hellas.»

Rapporten er skrevet av Heidi Mogstad og Jesper Haugan, som vil være til stede på lanseringen.

Program

  • Velkommen v/ Styreleder i Dråpen i Havet, Turid Lilleheie
  • Opptreden  av Gaute Ormåsen
  • Lansering av rapporten «Ringvirkninger av frivillig feltarbeid i Hellas» med Heidi Mogstad og Jesper Haugan
  • Paneldebatt

 

Paneldeltakerne:

  • Trude Jacobsen, Generalsekretær i Dråpen i Havet
  • Heidi Mogstad, rapportforfatter
  • Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær Frivillighet Norge
  • Annette Groth, journalist og tidligere frivillig Dråpen i Havet.

Og ordstyrer er advokat og tidligere frivillig Kim Gerdts

  • Opptreden av Gaute Ormåsen
  • Kick off med «A Step Closer

Frivillighetsorganisasjonen A Step Closer vil holde en kort appell om sitt samarbeid med Dråpen i Havet og visning av promovodeo.