Dråpen i Havet inviterer til lansering av rapporten “Tidsvitner fra Hellas “og blues med Johnny Augland. – William Nygaard deler sine refleksjoner og erfaringer knyttet til flyktningsituasjonen i Hellas

I anledning verdens flyktningdag 20. juni og lanseringen av vår rapport ”Tidsvitner fra Hellas” ønsker vi å rette fokus på mennesker på flukt som befinner seg i Hellas og forholdene de lever under. Rapporten er skrevet av Gro Wærstad og Ada Aagre Pettersvold som har innhentet erfaringer og dokumentasjon fra våre feltarbeidere som har bidratt i flyktningleire i Hellas hvor vi er representert. Det blir også lansering av låta «Liten Flyktning» med bluesartisten Johnny Augland. All inntekt fra salg av låta vil gå til Dråpen i Havets arbeid for mennesker på flukt.

Påmelding til hanneb@drapenihavet.no

Program:

11.30:
-Registrering og lett servering
-“Liten Flyktning” lanseres med Johnny Augland.
-Introduksjon til rapporten og informasjon om Dråpen i Havet sitt arbeid i Hellas ved Generalsekretær Trude Jacobsen.
-Presentasjon av funnene i rapporten “Tidsvitner fra Hellas” ved Gro Wærstad og Ada Aagre Pettersvold.
– William Nygaard om rapporten, egne erfaringer og flyktningsituasjonen i Hellas.
– Det åpnes for spørsmål til rapporten etter presentasjonen.
– Linn-Cecilie Linnemann, Adm. dir. i Design Container om viktigheten av god nettbasert opplæring av feltarbeidere.
-Samtale med bluesartisten Johnny Augland ved HR- og Beredskapssjef Birgit Hjelmtvedt
-“Liten Flyktning”
13:30: Avslutning