Dråpen i Havet sin Generalsekretær, Trude Jacobsen forteller om egne og organisasjonens erfaringer fra bistandsarbeidet i Hellas gjennom ett år. Vi opplever nå en av tidenes største humanitære katastrofer, hvor kvinner og barn er en særlig sårbar gruppe. Arrangør er Drammen Kvinnesaksforening. Inngangspenger kr 50,- går til Dråpen i Havet.