Vi trenger flere frivillige over 25 år som har mulighet til å bidra ved alle våre destinasjoner i Hellas fra september.

Dersom du vurderer å bidra som frivillig feltarbeider med Dråpen i Havet, er dette et møte du bør få med deg. På møtet vil vår lokallagskoordinator, som selv har vært i Hellas ved flere anledninger, sørge for at du får nødvendig informasjon om arbeidet vi gjør blant flyktninger i ulike leire Hellas og hva det vil si å bidra som frivillig.

Hjertelig velkommen til Alexandra Hotell i Molde.