Fortsatt kommer det flyktninger med båter til de greske øyene. Vi trenger stadig flere frivillige over 25 år til å bidre ved alle våre destinasjoner i Hellas fra september.

Dersom du vurderer å bidra som frivillig feltarbeider med Dråpen i Havet, er dette et møte du bør få med deg. Her vil vår lokallagskoordinator, som selv har vært i Hellas ved flere anledninger, sørge for at du får nødvendig informasjon om arbeidet vi gjør blant flyktninger i ulike leire Hellas og hva det vil si å bidra som frivillig.

Siden starten sen-sommeren 2015 har over 4000 frivillige fra mer enn 40 land bidratt i lag for Dråpen i Havet.

Hjertelig velkommen til Scandic Hotel i Kristiansund