Vi trenger stadig flere frivillige til i bistå i vårt arbeid på ulike steder i Hellas. Er du over 25 år og har mulighet og lyst til å bidra i over 10 dager, vil du få nyttig informasjon på møtet. Her vil en av våre tidligere koordinatorer fortelle om det å være frivillig feltarbeider.
Hjertelig velkommen til alle fremtidige Dråper.

NB! Pga byggearbeid, vil inngangen til lokalene i Rådhusgata være ved Tollbodgata