Her får du nyttig informasjon om det å bidra som frivillig feltarbeider for Dråpen i Havet. Er du over 25 år og vurderer å reise til Hellas med oss, anbefaler vi at du kommer på møtet.

Velkommen!