Dråpen i Havet trenger stadig flere frivillige til våre destinasjoner i Hellas. Om du vurderer å reise, anbefaler vi at du deltar på dette møtet. Du vil få nyttig informasjon om det å bidra i felt. Alle våre frivillige må være over 25 år og ha mulighet til å bidra i minst 10 dager.
Vi henstiller til at du deltar gjennom hele møtet.
Møtelokalet er like ved Scandic Hotellet
Vel møtt