Vurderer du å reise til Hellas med Dråpen i Havet og bistå i arbeidet blant flyktningene, anbefaler vi at du kommer på møtet. Her får du nyttig informasjon om det å bidra som frivillig feltarbeider for organisasjonen