Dersom du vurderer å reise som frivillig med Dråpen i Havet bør du delta på dette informasjonsmøtet. Her får du informasjon om hva det innebærer, praktiske råd og hvilke steder i Hellas vi driver vårt bistandsarbeid. Sett av datoen allerede nå. Arrangementet holdes på Quality Hotel Panorama.