Dråpen i Havet trenger flere frivillige som kan bidra i minst 10 dager og er over 25 år. Om du lurer på hva det vil si å bidra som feltarbeider med oss, så kom å få relevant og interessant informasjon både om våre lokasjoner og hva oppgavene til Dråpene er.