Velkommen til informasjonsmøte for feltarbeidere

Ønsker du å høre mer om vårt arbeid i Hellas og vurderer å registrere deg som frivillig feltarbeider. Kom på informasjonsmøtet vårt i Moss der du kan stille spørsmål og høre mer om vårt arbeid i felt. Møtet holdes 19.November fra kl 19:00 til kl 20:30 i 1.etg hos Frivillighetens hus.

Påmelding på mail til: cicilie@drapenihavet.no
Velkommen!