Ved å møte andre frivillige hjelpearbeidere, får man mulighet til å dele erfaringer, prate om hvordan opplevelsene fra feltarbeidet blir bearbeidet og om hvordan det personlige engasjementet man har kan benyttes hjemme.

Samlingen ledes av Hanne Haugen, klinisk sosionom med Master i familieterapi hvor spesialfeltet er familievold. De siste 12 årene har hun som fagleder ved Støttesenter for fornærmede i straffesaker i Trøndelag jobbet med voldsofre og deres pårørende hvor hun har bidratt med psykososial støtte og behandlinger individuelt og i grupper. Hanne er med i Trondheim kommunes kriseteam og bistår politiet i forbindelse med debriefing.

Dette er den andre gruppesamtalen Hanne holder for oss, og på siste samtale ble tema for disse samlingene satt:
Debriefing/dele opplevelser og erfaringer etter å ha jobbet som frivillig.
Vi ble også enige om å bruke litt tid på å snakke om måter å rekruttere nye frivillige, hvordan synliggjøre DIH, og holde engasjementet oppe her hjemme.

Velkommen til “gamle” og nye deltakere!