Vi inviterer tidligere Dråper til gruppesamtale. Etter å ha vært frivillig feltarbeider, kan det være en overgang å komme hjem. Man har mange inntrykk og opplevelser det kan være godt å dele med andre.

Til å lede gruppesamtalen har vi Psykolog Trond Rasmussen med spesialområde innen traumer og kriser.

Om du ønsker å delta, send din påmelding til birgit@drapenihavet.no innen 6. juni, merket “Gruppesamtale Nøtterøy”.

Hjertelig velkommen