I samarbeid med psykiatrisk sykepleier, Grethe Myrvang, inviterer Dråpen i Havet til gratis samtalegruppe for frivillige som har bidratt i felt for organisasjonen. På samlingen møter man andre frivillige hjelpearbeidere, og får dermed mulighet til å utveksle og dele hva man har opplevet under oppholdet. Her vil man også samtale om hvordan det opplevdes å komme hjem, og om hvordan man har blitt påvirket personlig gjennom feltarbeidet.

Grethe har lang erfaring innen rusomsorgen, blant annet som avdelingsleder ved akuttinstitusjon for rusmisbrukere, på poliklinikk for rusmisbrukere og innen ungdomspsykiatri. Sentralt i hennes praksis er ansvar for, og gjennomføring av samtalegrupper. Grethe har vært feltarbeider sammen med andre Dråper i Athen, og har dermed en god erfaringsbakgrunn.

Sted for samtalegruppen: Lillehammer sentrum, Anders Sandvigsgate 54

Påmelding til samtalegruppen sendes til birgit@drapenihavet.no innen fredag 24. mars. Merk eposten ”samtalegruppe Lillehammer”.

Hjertelig velkommen