I samarbeid med kognitiv terapeut, Neeta Myrseth Parmar, arrangerer Dråpen i Havet en gratis lavterskel samtalegruppe for våre tidligere frivillige feltarbeidere. Ved å møte andre frivillige hjelpearbeidere, får man mulighet til å dele erfaringer, prate om hvordan man har blitt påvirket gjennom feltarbeidet og hvordan det har opplevdes å komme tilbake.

Neeta Myrseth Parmar er godkjent kognitiv veileder og veileder og underviser på utdanningen i kognitiv terapi. Hun er i tillegg utdannet barnevernspedagog og har lang fartstid innenfor rusomsorgen. www.neetaparmar.no (tlf: 92 68 67 40)

Påmelding sendes til birgit@drapenihavet.no innen 12.11.2017, merket “Gruppesamtale Oslo”.

Vel møtt