Dråpen i Havet inviterer tidligere frivillige til gruppesamtale.

Etter å ha vært frivillig feltarbeider, kan det være en overgang å komme hjem. Man har mange inntykk og opplevelser det kan være godt å dele med andre.
Til å lede gruppesamtalen har vi Psykolog Trond Rasmussen. Han har mange års erfaring fra privatpraksis, og arbeider i dag som psykolog på Vestfoldklinikken. Hans spesialområde er traumer og kriser.
Registrer deg som deltaker til birgit@drapenihavet.no innen mandag 5. desember. Merkes “gruppesamtale Nøtterøy”