I samarbeid med kognitiv terapeut, Neeta Myrseth Parmar, tilbyr Dråpen i Havet en gratis lavterskel samtalegruppe for våre tidligere frivillige feltarbeidere. Ved å møte andre frivillige hjelpearbeidere, får man mulighet til å dele erfaringer, prate om hvordan man har blitt påvirket gjennom feltarbeidet og hvordan det har vært å komme tilbake.

Neeta Myrseth Parmar er godkjent kognitiv veileder og underviser og veileder på utdanningen i kognitiv terapi. Hun er i tillegg utdannet barnevernspedagog og har lang fartstid innenfor rusomsorgen. www.neetaparmar.no

For påmelding, send epost til samtale@neetaparmar.no innen 9.5. merket “gruppesamtale DiH”