Dråpen i Havet tilbyr gratis gruppesamtale for våre tidligere Dråper med tilknytning til Trøndelags-regionen. Stedet vi skal være på, blir bekjentgjort når det nærmer seg tidspunkt for samlingen.

Ved å møte andre frivillige hjelpearbeidere, får man mulighet til å dele erfaringer, prate om hvordan opplevelsene fra feltarbeidet blir bearbeidet og om hvordan det personlige engasjementet man har kan benyttes hjemme.

Samlingen ledes av Hanne Haugen, klinisk sosionom med Master i familieterapi hvor spesialfeltet er  familievold. De siste 12 årene har hun som fagleder ved Støttesenter for fornærmede i straffesaker i Trøndelag jobbet med voldsofre og deres pårørende hvor hun har bidratt med psykososial støtte og behandlinger individuelt og i grupper. Hanne er med i Trondheim kommunes kriseteam og bistår politiet i forbindelse med debriefing.

Ønsker du å delta, send din påmelding til birgit@drapenihavet.no merket ”gruppesamtale Trondheim” innen fredag 28. oktober.