Dråpen i Havet inviterer tidligere frivillige til gruppesamtale i Kristiansand.

Fokus gjennom gruppesamtalen vil være å dele erfaringer fra hjelpearbeidet med andre som har vært i samme situasjon. Vi vil også diskutere hvordan vi kan bruke denne erfaringen og engasjementet på veien videre.

Samtalen ledes av Shakira Bedoya Sánchez som har erfaring fra og sertifisering innen psykologisk førstehjelp samt med etterarbeid, debriefing og samtaler med ofre for vold fra voldshandlinger i krig. Hun har i løpet av de siste 10 årene bodd i og jobbet i usikre og krevende konflikt- og postkonfliktsområder.

Samlingen holdes i lokalene til Stiftelsen Arkivet – styrerommet i 1. etasje – , Vesterveien 4, 4616 Kristiansand S.

Påmelding sendes til birgit@drapenihavet.no innen 27.10. Merk eposten “Gruppesamtale Kristiansand”.