Flere enn 65.000 mennesker på flukt har ankommet Hellas hittil i 2019, 65.000 skjebner. 65.000 unike historier. 65.000 overlevende. 65.000 drømmer om et liv i trygghet. Europa har stengt sine grenser og svært mange er strandet på de greske øyene. Den største og verste flyktningleiren er Morialeiren på Lesvos. Den er beregnet for 3000 flyktninger, ved utgangen av november måned 2019 bor det mellom 14 og 16 000 overlevende i denne leiren.

Dråpen i Havet v/ Styreleder Turid Lilleheie og HR- og beredskapssjef Birgit Hjelmtvedt vil vise bilder/videoer, fortelle om arbeidet i felt og fortelle om enkelthendelser.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Drammensbiblioteket: https://www.drammensbiblioteket.no/web/arena/arrangementer#/?location=Drammensbiblioteket