Dråpen i Havet inviterer til årsmøte 2019

Torsdag 9. mai 2019 kl. 18:00–20:00.

Sted: Sentralen Oslo AS, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo, Norway

Foreløpig agenda

1. Opprop/registrering
2. Valg av referent og representanter til å signerer protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Styreleder informerer
5. Vedtektsendringer
6. Styrets årsberetning 2018
7. Regnskap 2018
8. Året 2019 så langt og planer videre
9. Budsjettet for 2019
10. Valg av valgkomite og nye styremedlemmer
11. Innkomne saker

I etterkant av det formelle programmet vil vi presentere svarene på en undersøkelse vi nylig har gjennomført blant tidligere feltarbeidere. Vi har undersøkt hvordan feltarbeid kan være med på å endre folks engasjement og syn på samfunnet.

Årsmøtet vil være åpent for alle interesserte men, vi minner om at en forutsetning for å ha stemmerett på årsmøtet, er at man har vært fastgiver de siste tre månedene. Årsrapport vil fremlegges for alle fremmøtte og vil også ligge tilgjengelig på vår webside for alle interesserte.

OBS – FRIST FOR PÅMELDING OG FOR Å MELDE INN SAKER TIL ÅRSMØTET ER 26. APRIL.
Påmelding til årsmøtet skjer ved å sende e-post til post@drapenihavet.no.
Saksdokumenter og endelig agenda sendes ut til alle påmeldte innen 2. mai.
Med vennlig hilsen Styret i Dråpen i Havet