Velkommen til årsmøte 2020

18.august kl. 18:00 – 19:30

Agenda:

1. Opprop/registrering

2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å signere protokollen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Vedtektsendringer

5. Styrets årsberetning 2019

6. Regnskap 2019

7. Året 2020 så langt og planer videre m/orientering om budsjettet

8. Saker fra medlemmer

9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Årsmøtet vil være åpent for alle interesserte men, vi minner om at en forutsetning for å ha stemmerett på årsmøtet, er at man har vært fastgiver de siste tre månedene. Årsrapport vil fremlegges for alle fremmøtte og vil også ligge tilgjengelig på vår webside for alle interesserte.

Saker fra medlemmer må være sendt til styret, ved styreleder innen 4. august. E-post: turid@drapenihavet.no.

For å sikre at vi har Covid-19-sikre lokaler tilpasset det antallet mennesker som tenker å møte på årsmøtet, ber vi om at det sendes påmelding senest 10. august til post@drapenihavet.no

Med vennlig hilsen Styret i Dråpen i Havet